Szkolenia spawaczy w ZDZ

Szkolenia spawaczy w ZDZ odbywają się pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa

Nadzór Instytutu Spawalnictwa

Szkolenie spawaczy w ZDZ odbywa się pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w atestowanych przez IS ośrodkach szkolenia spawaczy. Egzaminy przeprowadzają egzaminatorzy ZDZ posiadający ważną licencję IS (pkt 4 Porozumienia z IS)

Wieloletnia współpraca ZZDZ z IS określona jest w cyklicznie podpisywanych Porozumieniach o współpracy. Aktualnie obowiązującym jest Porozumienie zawarte 17 lipca 2006 r. Zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 1 szkolenie spawaczy organizowane w ośrodkach ZDZ, objętych merytorycznym nadzorem IS, odbywa się w oparciu o modułowe programy nauczania opracowane przez ZG ZZDZ i uzgodnione z IS.

Absolwentom kursów objętych merytorycznym nadzorem IS,
ZDZ wydają Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza na drukach z logo IS i ZDZ oraz prowadzą ich rejestr.
Świadectwa opatrują podpisem i pieczęcią imienną egzaminatorzy ZDZ, posiadający ważną licencję IS.
(pkt 8 Porozumienia z IS)

Absolwent kursu otrzymuje Książkę Spawacza z logo ZDZ (pkt. 9 Porozumienia z IS),
której wzór został zaakceptowany przez Instytut Spawalnictwa .

Manu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
Telefon: +48 24 355 36 16, 253 37 46
KSIĘGOWOŚĆ: +48 24 253 37 46
E-mail: centrum@zdz-kutno.pl

Polecamy

PRZEDSZKOLE