Aktualności

                                                                              * * *

Lp.

Data

Godzina

Forma zajęć

Miejsce

1

19.06.2024

8.00-18.00

INDYWIDUALNE- POŚREDNICTWO PRACY

ZDZ CK w Kutnie ul. Jagiełły 2

3

20.06.2024

8.00-18.00

INDYWIDUALNE- POŚREDNICTWO PRACY

ZDZ CK w Kutnie ul. Jagiełły 2

5

21.06.2024

8.00-18.00

INDYWIDUALNE- POŚREDNICTWO PRACY

ZDZ CK w Kutnie ul. Jagiełły 2
                                                                                  * * *

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie prowadzi przetarg w formie Zapytania ofertowego w trybie konkurencyjności na Wykonawce szkoleń dla uczestników projektu wraz z przeprowadzeniem egzaminu. Treść zapytania ofertowego wraz z ałacznikami dostępna jest na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/191154?sekcja=ogloszenie

                                                                                 * * *

Lp.

Data

Godzina

Forma poradnictwa

 

Miejsce

1

10.06.2024

16.30-20.30

Rodzinne

 

ZDZ CK w Kutnie ul. Jagiełły 2

2

11.06.2024

16.30-20.30

Rodzinne

 

ZDZ CK w Kutnie ul. Jagiełły 2

3

13.06.2024

16.30-20.30

Rodzinne

 

ZDZ CK w Kutnie ul. Jagiełły 2

4

14.06.2024

16.30-20.30

Rodzinne

 

ZDZ CK w Kutnie ul. Jagiełły 2

5

15.06.2024

8.00-18.00

Rodzinne

 

ZDZ CK w Kutnie ul. Jagiełły 2

6

17.06.2024

8.00-20.00

Obywatelskie

 

ZDZ CK w Kutnie ul. Jagiełły 2

7

18.06.2024

8.00-20.00

Obywatelskie

 

ZDZ CK w Kutnie ul. Jagiełły 2

8

20.06.2024

8.00-18.00

Obywatelskie

ZDZ CK w Kutnie ul. Jagiełły 2

                                                                            * * *

Lp.

Data zajęć

Godziny zajęć

Forma zajęć

Miejsce zajęć

1

13.05.2024

8.00-20.00

Poradnictwo zawodowe- zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2,

2

14.05.2024

8.00-20.00

Poradnictwo zawodowe- zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2,

3

15.05.2024

8.00-20.00

Poradnictwo zawodowe- zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2,

4

16.05.2024

8.00-20.00

Poradnictwo zawodowe- zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2,

5

17.05.2024

8.00-20.00

Poradnictwo zawodowe- zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2,

6

18.05.2024

8.00-20.00

Poradnictwo zawodowe- zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2,

7

22.05.2024

18.00-20.00

Poradnictwo zawodowe- zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2,

8

23.05.2024

8.00-20.00

Poradnictwo zawodowe- zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2,

9

24.05.2024

8.00-12.30

Poradnictwo zawodowe- zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2,

10

12.30-20.30

Poradnictwo zawodowe- zajęcia grupowe

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2,

11

25.05.2024

8.00-16.00

Poradnictwo zawodowe- zajęcia grupowe

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2,

12

27.05.2027

12.00-20.00

Poradnictwo zawodowe- zajęcia grupowe

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2,

13

28.05.2024

12.00-20.00

Poradnictwo zawodowe- zajęcia grupowe

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2,

14

29.05.2024

12.00-20.00

Poradnictwo zawodowe- zajęcia grupowe

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2,

15

31.05.2024

8.00-16.00

Poradnictwo zawodowe- zajęcia grupowe

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2,

                                                                              * * *

Lp.

Data zajęć

Godziny zajęć

Forma zajęć

Miejsce zajęć

1

29.04.2024

8.30-16.00

Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2, sala 1

2

29.04.2024

8.30-16.00

Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2, sala 2

3

30.04.2024

8.30-16.00

Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2, sala 1

4

30.04.2024

8.30-16.00

Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2, sala 2

5

06.05.2024

8.30-16.00

Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2, sala 1

6

06.05.2024

8.30-16.00

Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2, sala 2

7

07.05.2024

8.30-16.00

Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2, sala 1

8

07.05.2024

8.30-16.00

Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2, sala 2

9

08.05.2024

8.30-16.00

Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2, sala 1

10

08.05.2024

8.30-16.00

Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2, sala 2

11

09.05.2024

8.30-16.00

Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2, sala 1

12

09.05.2024

8.30-16.00

Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia indywidualne

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2, sala 2

13

20.05.2024

8.30-15.00

Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia grupowe

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2, sala 1

14

20.05.2024

8.30-15.00

Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia grupowe

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2, sala 2

15

21.05.2024

8.30-15.00

Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia grupowe

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2, sala 1

16

21.05.2024

8.30-15.00

Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia grupowe

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2, sala 2

17

22.05.2024

8.30-15.00

Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia grupowe

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2, sala 1

18

22.05.2024

8.30-15.00

Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia grupowe

ZDZ CK w Kutnie ul. Wł. Jagiełły 2, sala 2

                                                                          * * *

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształceniaw  Kutnie informuje, że rozpoczyna realziację projektu "Nowy start- aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie kutnowskim i łęczyckim" w związku z tym, ogłasza przetarg- w formie zapytania ofertowego na zasadzie konkurencyjności, na dostarczenia i przygotowuwanie posiłków dla uczestników projektu wraz z serwisem kawowym.
Treść zapytania wraz z załącznikami dostępny jest na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/Manu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
Telefon: +48 24 355 36 16, 253 37 46
KSIĘGOWOŚĆ: +48 24 253 37 46
E-mail: centrum@zdz-kutno.pl

Polecamy

PRZEDSZKOLE