Informacje o projekcie

Informacja o projekcie

Projekt "Kutno-Miasto RÓŻnorodnych możliwości" jest realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie oraz SYNERGIA Iwona Święcicka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie: 9.1 Aktywna Integracja, Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel projektu
Celem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Kutno lub powiat kutnowski w szczególności z obszarów rewitalizowanych, w tym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i korzystających z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej (POPŻ).
________________________________________

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „"Kutno-Miasto RÓŻnorodnych możliwości „skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie miasta Kutna i powiatu kutnowskiego wieku 18 – 67 lata, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym:
• osoby bierne zawodowe;
• osoby z niepełnosprawnościami;
• osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
• osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej (POPŻ).
Projekt skierowany jest do 20 osób, z czego min. 10% osób będą stanowić osoby niepełnosprawne.
W projekcie min. 60% stanowić będą Kobiety.

________________________________________

Co oferujemy?

1. płatne staże zawodowe wybrane przez Ciebie;
2. bezpłatne szkolenia
3. indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching oraz zajęcia specjalistyczne o charakterze prawnym lub terapeutycznym.
4. pośrednictwo pracy;
________________________________________

Co możesz zyskać?

nowe kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe
1. Stypendium stażowe podczas stażu u pracodawcy,
2. Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia do miejsc stażowych,
3. Opłatę za szkolenia, egzaminy i certyfikaty,
4. Poczęstunek podczas zajęć,
5. Zaświadczenie o ukończeniu stażu
________________________________________

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.
Rekrutacja do projektu
Szczegółowe informacje dotyczące terminów i procesu rekrutacji
ZDZ CK Kutno ul. Jagiełły 2 tel. 242533742 lub 24 3553616
Okres realizacji Projektu: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!

Manu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
Telefon: +48 24 355 36 16, 253 37 46
KSIĘGOWOŚĆ: +48 24 253 37 46
E-mail: centrum@zdz-kutno.pl

Polecamy

PRZEDSZKOLE