Informacje o projekcie

Nazwa Projektu: „Cel- zatrudnienie. Aktywizacja zawodowa osób 30+ z powiatu kutnowskiego                               i zgierskiego”, realizowany w okresie 01.06.2022-30.06.2023r.

Grupa docelowa:

 1. 40 osób (22 kobiety, 18 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy(bezrobotnych- 25 osób i biernych zawodowo- 15 osób) zamieszkujących na obszarze powiatu kutnowskiego i zgierskiego w woj. Łódzkim, w tym,
  1. 37 osób (22K/15M), czyli -10os.(4K/6M)w wieku 50 l.i więcej; 18os.(11K/7M) długotrwale bezrobotnych; 22 kobiety; 4osoby (2K/2M) z niepełnosprawnościami; 13os.(7K/6M) o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do ISCED 3 włącznie);
  2. 3 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 l., którzy nie należą do grupy osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
  3. 14osób (8K/6M) zamieszkałych na obszarze miast średnich woj. łódzkiego, zgodnie z zał.nr 1 do analizy „Delimitacja Miast średnich tracąc. funkcje społ.-gosp.”–PAN(listopad 2016)- Kutno, Zgierz;
  4. 40 osób (22K/18M) zamieszkałych na terenie powiatów kutnowski, zgierski

Formy wsparcia:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe w wymiarze 6h/osoba,
 2. Szkolenia zawodowe:
  1. Spawanie metodą MAG-135 + ręczne cięcie tlenowe w wym.140h- edycja I
  2. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i bezpieczna wymianą butli w wymiarze 100h- edycja I
  3. Pracownik ds. rachunkowości i księgowości w wymiarze 120h wraz                                            z dodatkowym modułem szkolenie ECDL Base B4  w wymiarze 20h- edycja II
  4. Magazynier-fakturzysta w wym.100h- edycja II
  5. Pośrednictwo pracy w wymiarze 6h/osoba
  6. Staż zawodowy – 5cio miesięczny

Oferujemy:

- stypendium stażowe

- stypendium szkoleniowe

- zwroty kosztów dojazdu

- badania lekarskie

- ubezpieczenie

 

BIURO PROJEKTU:

ZDZ w WARSZAWIE CENTRUM KSZTAŁCENIA W KUTNIE

UL. WŁ. JAGIEŁŁY 2, 99-300 KUTNO

ckkutno@zdz.edu.pl

24 253 37 42

Manu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
Telefon: +48 24 355 36 16, 253 37 46
KSIĘGOWOŚĆ: +48 24 253 37 46
E-mail: centrum@zdz-kutno.pl

Polecamy

PRZEDSZKOLE