Agencja zatrudnienia

Zadania


  • Tworzenie podstaw społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Kutno
  • Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom bezrobocia
  • Działalność informacyjna na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP)
  • Integracja środowiska lokalnego
  • Zapewnienie dostępu do najnowszej techniki teleinformatycznej oraz wyrobienie odpowiednich umiejętności wykorzystywania jej w życiu codziennym


Adresaci


  • Osoby aktywnie poszukujące pracy
  • Absolwenci i młodzież szkół regionu kutnowskiego
  • Osoby chcące zdobyć lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe
  • Przedsiębiorcy sektora MSP
  • Przyszli przedsiębiorcy sektora MSP


Poniżej zostały zamieszczone dokumenty (formularz pracodawcy, kwestionariusz osobowy,informacja dla osób poszukujacych pracy).

Manu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
Telefon: +48 24 355 36 16, 253 37 46
KSIĘGOWOŚĆ: +48 24 253 37 46
E-mail: centrum@zdz-kutno.pl

Polecamy

PRZEDSZKOLE